طلای ۱۸ عیار: 3,399,300 تومان
قیمت دلار: 57,321 تومان
طلای ۱۸ عیار: 3,399,300 تومان
قیمت دلار: 57,321 تومان