طلای ۱۸ عیار: 3,399,000 تومان
قیمت دلار: 57,362 تومان
طلای ۱۸ عیار: 3,399,000 تومان
قیمت دلار: 57,362 تومان